Minecraft: Minecraft Tutorial – Mẹo Nhìn Xuyên Tường Bằng Thùng Ủ Phân! (Composter)

Minecraft Tutorial – Mẹo Nhìn Xuyên Tường Bằng Thùng Ủ Phân! (Composter)

Đây là mẹo có thể giúp bạn nhìn xuyên tường sử dụng thùng ủ phân mà không cần sử dụng đến bất kỳ phần mềm thứ ba hay X-Ray nào!

Cảm ơn các anh em đã theo dõi series Minecraft Tutorial của Spiritic, nếu các anh em thấy hay thì hãy nhấn Like, Subscribe, và đặc biệt là Share để ủng hộ bọn mình hơn nữa nhé!

Nhạc trong video:
– Wii Shopping Channel

Facebook Page: https://www.facebook.com/SpiriticGaming/
YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC1nur5GZ3G830jJmqX9sbNg
Link Invite Discord: https://discord.gg/pXgMM3cPFB

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *